N.V. Berckheijde Strategisch Vastgoed

Gegevens N.V. Berckheijde Strategisch Vastgoed

N.V. Berckheijde Strategisch Vastgoed is een beleggingsmaatschappij met een lange termijn perspectief dat zich toelegt op strategisch vastgoed; objecten op zichtlocaties, huurders die marktleiders zijn in hun branche, huurcontracten van tenminste 10 jaar, veelal verkregen via sale & leaseback constructies. De eerst emissie bestond uit 83 aandelen van € 50.000 per aandeel. Er zijn maximaal 500 aandelen beschikbaar.

 

De huidige portefeuille bestaat uit twee panden met huurcontracten van respectievelijk 15 en 13 jaar. Het betreft een pand op een zichtlocatie aan de A1 in Deventer en een geheel gerenoveerd klooster in Oegstgeest. N.V. Berckheijde Strategisch Vastgoed is een closed-end beleggingsmaatschappij die aan de eisen van een fiscale beleggingsinstelling voldoet. Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht en is niet-beursgenoteerd. Wel zijn de (certificaten van) aandelen verhandelbaar.

Kerngegevens

Juridische structuur: NV
Looptijd: onbepaalde tijd
Emissie omvang: € 4.150.000
Fondsinvestering: € 9.950.000
Financier: Hypo Real Estate Bank International AG  
Rentestructuur: Deels variabele en deels vaste rente
AFM vergunning: Niet van toepassing.

 

Prospectus prognose

Gemiddeld Exploitatierendement: 9,2%
IRR: 8,9%
Gemiddeld Contant Rendement: 7,8%

 

Portefeuillekenmerken

Adres                                                Maagdenburgstraat 16 te Deventer                                 

Kantoor                                            1.332 m2                                                                       

Showroom                                      871 m2                                                                         

Werkplaats                                      916 m2

Aantal parkeerplaatsen                33

 

Koopprijs                                         € 5.195.000

Bruto Aanvangsrendement           6,9%

Naam huurder                                 Lease Unlimited B.V.

Soort huurder                                   Autoleasebedrijf                                                            

Huurcontract                                     Standaard ROZ, onderhoud ten laste van huurder

Huurtermijn                                      15 jaar, ingangsdatum 28 februari 2006

 

 

Adres                                                Rhijngeesterstraatweg 40d e.a. te Oegstgeest

Kantoor                                             1.765 m2                                                                       

Aantal parkeerplaatsen                 35

 

Koopprijs                                          € 3.950.000

Bruto Aanvangsrendement           7,5%

Naam huurder                                 Van Harte & Lingsma Efficiency B.V.

Soort huurder                                   Trainingsbureau                                                             

Huurcontract                                     Standaard ROZ

Huurtermijn                                       13 jaar, ingangsdatum 28 februari 2006    

Fondsen

Maatschap Berckheijde V is een compacte maatschap. Met een kleine groep beleggers die deelnemen met participaties van € 100.000 wordt er belegd in...

lees verder

Nieuws

Contact

Berckheijde Vastgoed Beleggingen

Ons nieuwe adres per 1 december 2013:

Kapteynstraat 1, 2201 BB  Noordwijk
 

T (071) 5289440
info@berckheijde.nl